Kullanım Şartları

Yazma Kitaplar

Kullanım Şartları

İnternet Ortamında Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Veritabanı ile Yazma Eserlerin Görüntülü Sistemini Kullananların Uyması Gereken Kurallar

Veritabanı, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir yayın olup, IP tanımlıdır. Veritabanında bulunan tüm bibliyografik künyeler ile görüntülerin telif hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir ve T.C.Kanunları ile korunmaktadır. Görüntülerin satın alınması, üyelerimizin İş Bankası tarafından sağlanan sanal pos hizmeti ile kontör yüklemeleri şartı ile gerçekleşmektedir. Veritabanı, sadece aşağıdaki koşullara uyulmak kaydı ile kullanılabilir:

1-Veritabanı içeriği her ne amaçla olursa olsun kopyalanamaz, başkalarına verilemez ve ticari olarak çoğaltılıp satılamaz.
2-Alınan kopyalar bilgi ihtiyacını karşılamak veya bilimsel çalışmalarda yararlanmak için kullanılabilir.
3-Veritabanından kopyalanan kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması veya bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yapılması yasaktır.
4-Boyutu ve formatı ne olursa olsun hiçbir görüntü elektronik veya diğer formatlarda izin olmaksızın yayımlanamaz, basılamaz, kopyalanamaz.
5-Eserlerden yararlananlar, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK'e göre (03.03.2006-26097 sayılı Resmi Gazete) çalışmaları sonucunda hazırladıkları ilmi raporun veya yayımladıkları eserin bir örneğini, izin aldıkları mercie vermek zorundadırlar. Yayımlanan eserde, yararlanılan eserin bulunduğu kamu kurum ya da kuruluşunun adı belirtilir.


Güvenlikle ilgili açıklamalar: SSL Sertifikası Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca sağlanmıştır.
Garanti ve İade Koşulları: Satın alınan görüntülerde hata olması halinde, ikinci bir ücret ödenmeksizin hatasız görüntülerin temini yoluna gidilecektir.

Müşteri Hizmetleri Başvuru telefonu ya da elektronik posta adresi:
yazmalar@kultur.gov.tr
İlgili adres ve telefonlar :

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Ticarethane Sok. No:12 34410 Sultanahmet, Fatih/İSTANBUL

Tel : +90(212) 511 07 90

 

Milli Kütüphane Başkanlığı

Bahçelievler 06490 , ANKARA

Tel: +90(312) 222 38 12, +90(312) 222 41 48,      +90(312) 212 62 00-07

 

Teslim Politikası: On-line sistem kullanılmaktadır.

Ürün Fiyatları:
Yazma ve Harf Devrimi Öncesinde Basılmış Eserlerde Fotoğraf, Mikrofilm, CD, DVD, Disket Formatlarında Görüntü (poz başına) 1.TL'dir.

 

Bu web sitesi Sertifika Mercii GlobalSign tarafından sertifikalanmıştır. Bütün işlemleriniz GlobalSign ile güvenli ve şifrelidir.
Bu web sitesindeki sanal bankacılık işlemleriniz Türkiye İş Bankası Güvenli Ortak Ödeme Sayfası ile gerçekleştirilmektedir.
   

© Türkiye Yazma Eserler Kurumu