Kullanım Şartları

Yazma Kitaplar

Kullanım Şartları

İnternet Ortamında Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Veritabanı ile Yazma Eserlerin Görüntülü Sistemini Kullananların Uyması Gereken Kurallar

 

Veritabanı, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir yayın olup, IP tanımlıdır. Veritabanında bulunan tüm bibliyografik künyeler ile görüntülerin telif hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir ve T.C. Kanunları ile korunmaktadır. Görüntülerin satın alınması, üyelerimizin İş Bankası tarafından sağlanan sanal pos hizmeti ile kontör yüklemeleri şartı ile gerçekleşmektedir.

 

Veritabanı, aşağıdaki koşullara uyulmak kaydı ile kullanılabilir:

1-Veritabanı içeriği her ne amaçla olursa olsun kopyalanamaz, başkalarına verilemez ve ticari olarak çoğaltılıp satılamaz.


2-Alınan kopyalar bilgi ihtiyacını karşılamak veya bilimsel çalışmalarda yararlanmak için kullanılabilir.


3-Veritabanından kopyalanan kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması veya bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yapılması yasaktır.


4-Boyutu ve formatı ne olursa olsun hiçbir görüntü elektronik veya diğer formatlarda izin olmaksızın yayımlanamaz, basılamaz, kopyalanamaz.


5- 2017/10091 sayılı KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK'e göre (05.05.2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmi Gazete); nadir yazma ve nadir basma eserler üzerinde çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacılar; çalışma yaptıkları konularla ilgili ve sınırlı olmak üzere, kütüphane ve müzeler bünyesinde elektronik ortama aktarılmış olan veya elektronik ortama aktarılması mümkün olan eserlerden ücretsiz dijital görüntü alma hakkını hâizdirler.

6- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı kütüphanelerin, Milli Kütüphane Başkanlığının ve Bakanlığın diğer birimlerindeki koleksiyonlardaki yazma ve nadir basma eserlerin dijital kopyalarından ücretsiz faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacılar, eserin bulunduğu Bakanlığın ilgili birimine; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Birimlerdeki Yazma ve Nadir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma Yönergesi’nde taslağı bulunan ve yazmalar.gov.tr adresinde yer alan Ücretsiz Dijital Görsel Talep Başvuru Formunu doldurup imzalayarak fotoğraflı kimlik fotokopisi ve öğrenci/öğretim görevlisi belgeleri ile birlikte yazmalar.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmak zorundadırlar.

7- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Birimlerdeki Yazma ve Nadir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma Yönergesi; 25/09/1986 tarih ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük’e 24/04/2017 tarihli ve 2017/10091 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile eklenen Ek Madde 1’de yer alan ücretsiz faydalanma hükmü göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup eserlerden ücretsiz yararlanma ile ilgili diğer şartlar bu yönergenin esaslarına tabidirler. Yazma ve nadir basma eserlerden ücretsiz yararlanmak isteyenlerin bu esaslara uymaları gerekmektedir.

8- Sözkonusu yönergenin 2’nci bölümünün 5’inci maddesinde yer alan şartlara uymayanlar, eserleri DÖSİMM tarafından belirlenen ücret karşılığında alabilirler. Eserlerin ücretleri için DÖSİMM/Tahsis Cetveli/VI. Nolu Cetvel’e bakz. (http://www.dosim.gov.tr/mevzuat).

9- yazmalar.gov.tr adresinde yüklü olmayan bir eserin dijital görüntüsünü talep etmek için, eserin ait olduğu ilgili müze ve kütüphanelere müracaat etmek gerekmektedir.

Güvenlikle ilgili açıklamalar: 

SSL Sertifikası Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca sağlanmıştır.
Garanti ve İade Koşulları: Satın alınan görüntülerde hata olması halinde, ikinci bir ücret ödenmeksizin hatasız görüntülerin temini yoluna gidilecektir. 

 

Bu web sitesi Sertifika Mercii GlobalSign tarafından sertifikalanmıştır. Bütün işlemleriniz GlobalSign ile güvenli ve şifrelidir.

   

 

 

Web sitesindeki sanal bankacılık işlemleri, Türkiye İş Bankası Güvenli Ortak Ödeme Sayfası ile gerçekleştirilmektedir.

 

 

Bu web sitesi Sertifika Mercii GlobalSign tarafından sertifikalanmıştır. Bütün işlemleriniz GlobalSign ile güvenli ve şifrelidir.

   

 

 

Bu web sitesindeki sanal bankacılık işlemleriniz Türkiye İş Bankası Güvenli Ortak Ödeme Sayfası ile gerçekleştirilmektedir.

 

İletişim:

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığı

Tel : +90(212) 514 46 35

        +90 (212) 514 46 36

Faks: +90 (212) 514 46 37

e-mail: info@yazmalar.gov.tr

Adres: Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sk. No: 5 Fatih/İSTANBUL

Teslim Politikası: On-line sistem kullanılmaktadır.

 

 

 

 

© Türkiye Yazma Eserler Kurumu